Een Initiatieke Orde

De vrijmetselarij is een initiatieke orde. Dat betekent dat je eerst ingewijd moet worden, vooraleer je aan de zittingen kan deelnemen. Bij de maçonnieke initiatie gaat het niet zozeer over een overdracht van kennis, maar veeleer over het aanzetten tot zelfarbeid. 

Het ritueel van de inwijding dient om de kandidaat te helpen zich van psychologische, ideologische of andere belemmeringen te ontdoen. Met een open geest kan hij dan zijn maçonniek traject aanvatten. De initiatie overspant een heel mensenleven: het ritueel en de symboliek blijven de geïnitieerde inspireren zolang hij wenst om zichzelf verder te ontplooien. Zo wordt vrijmetselarij een levenshouding. De specifieke rituelen stimuleren de beginneling -in vrijmetselaarstermen: een leerling- om zijn innerlijke krachten te ontdekken en te gebruiken. 

Doorheen de hele vrijmetselaarsbeleving speelt symboliek een belangrijke rol. Vele symbolen en handelingen zijn overgenomen uit de historische bouwsymboliek van de operatieve vrijmetselaars. De maçonnieke symboliek nodigt uit om de mens die men in zich draagt verder op te bouwen. Wij noemen dat het bewandelen van de weg naar het Licht, door altijd als een scheppend en volhardend ambachtsman te handelen.

Terug naar de rondleiding