De Opperbouwmeester van het Heelal

 Met respect voor alle godsdiensten en geloofsovertuigingen arbeidt de reguliere vrijmetselarij ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal.

Zo noemen reguliere vrijmetselaars het Opperwezen dat de spiritualiteit van de reguliere vrijmetselarij beheerst. Ieder lid heeft nochtans de vrijheid om die algemene omschrijving een persoonlijke invulling te geven. Dat zal wel aansluiten bij het beeld dat hij heeft over een hogere drijvende kracht. Het ligt dan ook voor de hand dat deze vrijmetselarij niet antireligieus kan zijn. 

Niet iedereen, zelfs te goeder trouw en met eerbiedwaardige idealen, zal zich in die idealen terugvinden. Zij kunnen kiezen voor een ander soort vrijmetselarij die beter met hun ideeën overeenstemt. En dat brengt ons bij de begrippen: regulariteit en obediënties. 

Vandaag kent de vrijmetselarij diverse overkoepelende organismen, obediënties genoemd, die weliswaar hetzelfde doel nastreven maar vanuit een eigen insteek. Onze obediëntie, de Reguliere Grootloge van België, heeft ervoor gekozen om dezelfde stellingen en werkwijzen te hanteren als de Engelse United Grand Lodge. Samen met de Grand Lodge of Scotland en de Grand Lodge of Ireland heeft deze United Grand Lodge of England bijzonder veel gezag in de maçonnieke wereld. Loges die door deze autoriteit erkend zijn, mogen zich regulier noemen. 

Terug naar de rondleiding