De Maçonnieke Werkplaats

Om te ‘arbeiden’ komen een aantal vrijmetselaars geregeld samen in hun loge. Het is als een ‘werkplaats’, maar dan om rituele plechtigheden uit te voeren. In opeenvolgende initiaties gaan ze van de ene naar de volgende graad over. In een warme en vertrouwelijke sfeer creëert de loge zo een ruimte van broederlijkheid, ongeacht sociale afkomst of rang. De toetredingsplechtigheid van Koning George VI van Engeland in de Schotse Loge van Balmoral werd voorgezeten door de brievenbesteller van het dorp die toen de functie van Achtbare Meester van deze loge bekleedde.

Vermits u als lezer hier al bent terechtgekomen, streeft u ongetwijfeld ook naar hogere waarden. U mag zich dan al zeker een “maçon zonder schootsvel” noemen. Kortelings kan je hier een virtueel kijkje nemen in onze tempel, misschien is dat ook wel iets voor u?

Na de rituele vergaderingen volgt vaak een gezamenlijke maaltijd. Na de ernst en de ingetogenheid van de zittingen is de sfeer die aan tafel heerst bijzonder ontspannen, vriendschappelijk en opgewekt.

Hier vindt u een introductie van de tempel van onze obediëntie, de RGLB, in Brussel. 

Terug naar de rondleiding