Broederlijkheid en Verdraagzaamheid

Wat de vrijmetselarij ondersteunt is de broederschap: de bevoorrechte band die alle leden onderling verenigt. Door de gedeelde ervaring van de symboliek en ritualen en het algemeen verlangen om een hechte gemeenschap te vormen, is de vrijmetselaar met al zijn broeders verbonden. Meer dan het resultaat van een verlangen om vriendschappelijke relaties aan te knopen, vloeit het maçonnieke broederschap voort uit de inwijding.

Een belangrijke pijler waarop het broederschap steunt, is verdraagzaamheid. Door een leerproces waarin eerbied en begrip voortdurend groeien, overstijgt die verdraagzaamheid de tolerantie. 

Buitenstaanders die wensen toe te treden om via deze broederband een netwerk voor privé-doeleinden uit te bouwen, zullen op hun honger blijven zitten. Dat kan een Loge niet bieden en zal  langs beide kanten al snel tot ontgoochelingen leiden.

Wolfgang Amadeus Mozart, die zelf vrijmetselaar was, heeft het BROEDERLIED gecomponeerd. 

Terug naar de rondleiding