Een Apolitieke Vereniging

Om onderlinge conflicten en twisten te vermijden, spreken reguliere vrijmetselaars in de loge niet over politiek of godsdienst. Iedereen heeft wel een mening over maatschappelijke problemen, maar om de rituelen in alle sereniteit te beleven, laten we die individuele overtuigingen aan tempelpoort achter. Zolang hij de wetten van het land respecteert en niet in naam van de vrijmetselarij spreekt, is de vrijmetselaar vanzelfsprekend vrij om in het openbare leven uit te dragen wat hij wenst, maar dat brengt hij niet mee naar zijn maçonnieke activiteiten. In de loge is hij vrijmetselaar, niets meer maar ook niets minder. 

In die zin streeft de reguliere vrijmetselarij ook geen enkele macht na: in het democratische bestel onderschrijft zij dat alle burgers beschermd moeten worden. Hoog in het vaandel staat het recht van vereniging en vrijheid van geweten.

Terug naar de rondleiding