Wat is Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap. Het legt zich toe op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid en wil bijdragen aan de verbetering van de maatschappij. In de vrijmetselarij komen mensen samen van verschillende sociale, professionele en ideologische achtergronden. Het is geen religie, noch serviceclub of politieke vereniging. De overgedragen moraliteit wordt geïllustreerd door symbolen en is omsluierd door allegorieën. 

Zo waarborgt de vrijmetselarij volledige vrijheid van denken en stelt geen grenzen aan het zoeken naar waarheid. Op de eerste plaats is het een methode om meer zelfkennis te verwerven. Het engagement van een vrijmetselaar uit zich in het dagelijkse leven door sociale betrokkenheid, luistervaardigheid, verdraagzaamheid, wederzijds respect en zelfkritiek.

Vrijmetselaars maken graag gebruik van de bouwsymboliek. In hun werkplaatsen, de loges, ontmoeten ze mensen van diverse geloofsovertuigingen en met verschillende visies om in vertrouwen aan eenzelfde doel te werken. Samen bouwen ze aan de Tempel van de mensheid, symbool voor de maatschappij waarin we leven. 

Terug naar de rondleiding