Waarom Vrijmetselarij?

Veel mensen zijn in deze tijd op zoek naar zingeving.

De Vrijmetselarij is een levensschool en streeft naar geestelijke verdieping.
Het doel van de Vrijmetselarij is de mens zichzelf te doen kennen en zich te ontwikkelen.

De Vrijmetselarij is een initiatie-genootschap. Dat wil zeggen dat de vrijmetselaar zichzelf stap voor stap leert kennen door na te denken, met anderen te discussiëren en rituelen te ondergaan die deze innerlijke groei waarmaken.

De Vrijmetselarij is een eeuwenoude universele, internationaal verspreide broederschap die tot doel heeft de Broederlijkheid onder alle mensen, het zoeken naar Waarheid en de vervolmaking van het individu en van de mensheid kansen te bieden.

De Vrijmetselarij is niet verbonden aan welke maatschappelijke of geestelijke stroming dan ook.

Als beweging geeft de Vrijmetselarij iedereen (ongeacht afkomst of status)  de kans om zich zowel op spiritueel vlak en als mens te vervolmaken.

Vrijheid, tolerantie, zelfvervolmaking, verantwoordelijkheid voor de ander en een ethisch bewustzijn dat uitgaat van het redelijk inzicht van de vrije mens, zijn enkele pijlers waarop de Vrijmetselarij stoelt.