Waarom Vrijmetselarij ?

Waarom vrijmetselaar worden? 

En plots is ze daar: de vraag naar zingeving in het leven. Soms zelf vergezeld door vraagtekens bij zichzelf. En al even vaak komt die roep naar geestelijke verdieping uitgerekend op het ogenblik dat materiële zorgen wat naar de achtergrond glijden, of toch bijna.

Los van afkomst of status, krijgt die zoektocht een kans bij de vrijmetselarij. Als eeuwenoud universeel en internationaal verspreid broederschap streeft de beweging naar broederlijkheid onder alle mensen, het zoeken naar waarheid en de vervolmaking van individu en mensheid. 

Vrijmetselaars doen dat aan de hand van rituelen gebaseerd op symbolen. In het gezelschap van gelijkgestemden in een inspirerende maçonnieke tempel, wordt die spirituele zoektocht een boeiende en waardevolle beleving. Vrijmetselarij wordt zo een levenshouding die ervan uitgaat dat iedereen en alles beter kan worden. 

 

Terug naar de rondleiding