Vrijmetselarij ook voor u?

Les Disciples de Salomon is één van de oudste maçonnieke werkplaatsen in Leuven. De loge werkt onder de vleugels van de Reguliere Grootloge van België, waarvan u de constitutie kan vinden via de link www.rglb.net .

Elke rechtgeaarde man van goede naam, zonder onderscheid van rang of stand, is van harte welkom. Alvorens een aanvraag tot toetreding in te dienen, leest u best eerst die constitutie. Wenst u vooraf enige verduidelijking, dan reageren wij graag via mail: info@lesdisciplesdesalomon.be

Dames die interesse hebben in de vrijmetselarij kunnen dan weer terecht bij de zeer bloeiende vrouwenloge.

Tot welke verplichtingen verbindt de geïnitieerde zich? Het lidmaatschap van een loge veronderstelt een financiële inspanning. Elk lid betaalt een bijdrage die hoofdzakelijk wordt besteed aan materiële uitgaven van de loge voor lokalen en andere werkingskosten. Deze bijdrage verschilt van loge tot loge. Ook zijn er bijkomende kosten zoals maaltijden die bij sommige gelegenheden genuttigd worden.

De vrijmetselarij is niet zomaar een vrijblijvende vereniging en verwacht een actieve aanwezigheid. Wie wil deelnemen aan het leven van zijn loge dient de vergaderingen trouw bij te wonen en door zijn persoonlijke inzet bij te dragen tot de bloei van de loge. Deze morele verplichtingen mogen anderzijds het familiaal of het professioneel leven niet schaden.

Wat gebeurt er als een geïnitieerde de vrijmetselarij wenst te verlaten? Dan volstaat het dat hij zijn beslissing bekendmaakt; het secretariaat regelt verder zijn ontslag. Het zou dwaas zijn om mensen die niet met volle overtuiging lid van onze vereniging zijn, te dwingen bij de orde te blijven.

Terug naar de rondleiding