Voor wie Vrijmetselarij?

De Loge Les Disciples de Salomon #2 Oosten Leuven is één van de oudste maçonnieke werkplaatsen gesitueerd in de Stad Leuven.

De Loge werkt onder de vleugels van de Reguliere Grootloge van België waarvan u de constitutie (“grondwet”) kan vinden op de website www.rglb.net . Daarin worden de principes van de reguliere vrijmetselarij aangegeven.

Het voornaamste artikel van deze constitutie is het eerste artikel. De reguliere vrijmetselaar erkent het bestaan van een opperwezen en staat open voor een ieder die de constitutie van de RGLB kan onderschrijven.

Ook praktiserende gelovigen (christenen, joden, moslims, boeddhisten, protestanten enz.) zijn van harte welkom in onze obediëntie.

Elke rechtgeaarde man van goede naam, zonder onderscheid van rang of stand is van harte welkom.

Wij staan u graag te woord, ofwel tijdens een telefonisch gesprek, of een persoonlijke  ontmoeting.