Een Maçonnieke Rondleiding

Laat je rondleiden in de wereld van de vrijmetselarij

Wat is Vrijmetselarij?
Wat is Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap. Het legt zich toe op de vervolmaking van de mens...

Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap. Het legt zich toe op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid en wil bijdragen aan...

Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap. Het legt zich toe op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid en wil bijdragen aan de verbetering van de maatschappij. In de vrijmetselarij komen mensen samen van verschillende sociale, professionele en ideologische achtergronden. Het is geen religie, noch serviceclub..Verder lezen

Waarom Vrijmetselarij?
Waarom Vrijmetselarij?

En plots is ze daar: de vraag naar zingeving in het leven. Soms zelf vergezeld door vraagtekens bij zichzelf...

En plots is ze daar: de vraag naar zingeving in het leven. Soms zelf vergezeld door vraagtekens bij zichzelf. En al even vaak komt die roep naar geestelijke verdieping uitgerekend op het ogenblik...

En plots is ze daar: de vraag naar zingeving in het leven. Soms zelf vergezeld door vraagtekens bij zichzelf. En al even vaak komt die roep naar geestelijke verdieping uitgerekend op het ogenblik dat materiële zorgen wat naar de achtergrond glijden, of toch bijna.
Los van afkomst of status, krijgt die zoektocht een kans bij de vrijmetselarij..Verder lezen

Vrijmetselarij ook voor u?
Wie wordt Vrijmetselaar?

Les Disciples de Salomon is één van de oudste maçonnieke werkplaatsen in Leuven. De loge werkt onder...

Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap. Het legt zich toe op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid en wil bijdragen aan...

Les Disciples de Salomon is één van de oudste maçonnieke werkplaatsen in Leuven. De loge werkt onder de vleugels van de Reguliere Grootloge van België. Elke rechtgeaarde man van goede naam, zonder onderscheid van rang of stand, is van harte welkom. Alvorens een aanvraag tot toetreding in te dienen, leest u best eerst die constitutie. Wenst u... Verder lezen

Hoe VM worden?
Hoe Vrijmetselaar worden?

Gemakkelijk is natuurlijk als u zelf niet de eerste stap moet zetten: een buurman, vriend of collega vertelt u in alle...

Gemakkelijk is natuurlijk als u zelf niet de eerste stap moet zetten: een buurman, vriend of collega vertelt u in alle vertrouwen dat hij vrijmetselaar is en vermoedt dat het ook iets voor u zou kunnen zijn...

Gemakkelijk is natuurlijk als u zelf niet de eerste stap moet zetten: een buurman, vriend of collega vertelt u in alle vertrouwen dat hij vrijmetselaar is en vermoedt dat het ook iets voor u zou kunnen zijn.
Even gemakkelijk is de weg die u hier volgt, de digitale, via deze website: waarom zelf niet solliciteren? Met wat personalia, een cv’tje en een beschrijving..Verder lezen

Initiatieke orde
Een Initiatieke Orde

De vrijmetselarij is een initiatieke orde. Dat betekent dat je eerst ingewijd moet worden, vooraleer je aan de zittingen kan deelnemen...

De vrijmetselarij is een initiatieke orde. Dat betekent dat je eerst ingewijd moet worden, vooraleer je aan de zittingen kan deelnemen. Bij de maçonnieke initiatie gaat het niet zozeer over...

De vrijmetselarij is een initiatieke orde. Dat betekent dat je eerst ingewijd moet worden, vooraleer je aan de zittingen kan deelnemen. Bij de maçonnieke initiatie gaat het niet zozeer over een overdracht van kennis, maar veeleer over het aanzetten tot zelfarbeid.
Het ritueel van de inwijding dient om de kandidaat te helpen zich van psychologische..Verder lezen

Onze werkplaats
De Maçonnieke Werkplaats

Om te ‘arbeiden’ komen een aantal vrijmetselaars geregeld samen in hun loge. Het is als een ‘werkplaats’, maar dan om...

Om te ‘arbeiden’ komen een aantal vrijmetselaars geregeld samen in hun loge. Het is als een ‘werkplaats’, maar dan om rituele plechtigheden uit te voeren. In opeenvolgende initiaties....

Om te ‘arbeiden’ komen een aantal vrijmetselaars geregeld samen in hun loge. Het is als een ‘werkplaats’, maar dan om rituele plechtigheden uit te voeren. In opeenvolgende initiaties gaan ze van de ene naar de volgende graad over. In een warme en vertrouwelijke sfeer creëert de loge zo een ruimte van broederlijkheid, ongeacht sociale afkomst of rang...Verder lezen

De OBVHH
De Opperbouwmeester

Met respect voor alle godsdiensten en geloofsovertuigingen arbeidt de reguliere vrijmetselarij ter ere van de Opperbouw-
meester...

Met respect voor alle godsdiensten en geloofsovertuigingen arbeidt de reguliere vrijmetselarij ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal.

Met respect voor alle godsdiensten en geloofsovertuigingen arbeidt de reguliere vrijmetselarij ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal. Zo noemen reguliere vrijmetselaars het Opperwezen dat de spiritualiteit van de reguliere vrijmetselarij beheerst. Ieder lid heeft nochtans de vrijheid om die algemene omschrijving een persoonlijke invulling..Verder lezen

Broederlijkheid
Broederlijkheid
&
Verdraagzaamheid

Wat de vrijmetselarij ondersteunt is de broederschap: de bevoorrechte band die alle leden onderling verenigt. Door de gedeelde...

Wat de vrijmetselarij ondersteunt is de broederschap: de bevoorrechte band die alle leden onderling verenigt. Door de gedeelde ervaring van de symboliek en ritualen en het algemeen verlangen om een hechte gemeenschap ...

Wat de vrijmetselarij ondersteunt is de broederschap: de bevoorrechte band die alle leden onderling verenigt. Door de gedeelde ervaring van de symboliek en ritualen en het algemeen verlangen om een hechte gemeenschap te vormen, is de vrijmetselaar met al zijn broeders verbonden. Meer dan het resultaat van een verlangen om relaties...Verder lezen

Het Geheim
Het Geheim

Les Disciples de Salomon is één van de oudste maçonnieke werkplaatsen in Leuven. De loge werkt ....

Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap. Het legt zich toe op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid en wil bijdragen aan...

Sommige buitenstanders zien de vrijmetselarij nog altijd als een occulte en geheimzinnige organisatie die er naar streeft invloed uit te oefenen op de politiek, de maatschappij of de overheid. Anderen zien loges dan weer als nesten van samenzweerders, een politieke maffia waarpolitiek gekonkel en commercieel geknoei schering en inslag zijn. Tenslotte worden loges..Verder lezen

apolitiek
Apolitiek

Om onderlinge conflicten en twisten te vermijden, spreken reguliere vrijmetselaars in de loge niet over politiek....

Om onderlinge conflicten en twisten te vermijden, spreken reguliere vrijmetselaars in de loge niet over politiek of godsdienst. Iedereen heeft wel een mening over maatschappelijke problemen...

Om onderlinge conflicten en twisten te vermijden, spreken reguliere vrijmetselaars in de loge niet over politiek of godsdienst. Iedereen heeft wel een mening over maatschappelijke problemen, maar om de ritualen in alle sereniteit te beleven, laten we die individuele overtuigingen aan tempelpoort achter. Zolang hij de wetten van het land respecteert..Verder lezen

previous arrow
next arrow