LETTHEREBELIGHTEMAILVERSIEREPLICA

 

Er heersen in ons land nog vele vooroordelen over de Orde der Vrijmetselaars.  Zij vormen ernstige hinderpalen op de weg die naar vrijmetselarij leidt.

Hoe vindt de geschikte kandidaat deze weg?
Hoe vindt de Orde de goede kandidaten?
Welke personen zullen zich thuis voelen in de regulier loges?

Meestal polsen de leden van de Orde zelf eventuele kandidaten en geleiden ze op hun initiatieke weg.
Maar kandidaten kunnen zich ook spontaan aanmelden.

Waar kunnen zij zich aanmelden? En hoe?
In België bestaan er genootschappen, die de stijl en de taal van de vrijmetselaren aannemen, zonder dat zij de basisprincipes overschrijden.  Slechts de Reguliere Grootloge van België (RGLB), waaronder deze werkplaats ressorteert, onderschrijft deze grondbeginselen.  Hierdoor is deze Grootloge op internationaal vlak als enige erkend in ons land.

Over welke basisprincipes gaat het?
De aloude basisprincipes van de vrijmetselarij leggen het geloof op in een Opperwezen, genaamd Opperbouwmeester van het Heelal.  De vrijmetselarij definieert het Opperwezen evenwel niet en laat eenieder de absolute vrijheid om zich er een opvatting over op te bouwen.  Een ander principe bepaalt dat iedere discussie over godsdienst of politiek in de loge verboden is.  Door de vrijheid van geweten te bevestigen eist de vrijmetselarij van al haar leden eerbied voor de opvattingen van de anderen.

Logo LDS

(Gedeeltelijke passage voorwoord gewezen Grootmeester van de RGLB, Maurice Mees, bij het boek “De Vrijmetselaars” – Piet Van Brabant – Uitgeverij  Hadewijch Antwerpen-Baarn (ISBN 905240058X))