Maçonnieke rondleiding

Wat is Vrijmetselarij

Wat is Vrijmetselarij? Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap. Het legt zich toe op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid en wil bijdragen aan de verbetering van de maatschappij. In de vrijmetselarij komen mensen samen van […]

Waarom Vrijmetselarij

Waarom Vrijmetselarij ? Waarom vrijmetselaar worden?  En plots is ze daar: de vraag naar zingeving in het leven. Soms zelf vergezeld door vraagtekens bij zichzelf. En al even vaak komt die roep naar geestelijke verdieping uitgerekend op het ogenblik dat […]

Vrijmetselarij ook voor u

Vrijmetselarij ook voor u? Les Disciples de Salomon is één van de oudste maçonnieke werkplaatsen in Leuven. De loge werkt onder de vleugels van de Reguliere Grootloge van België, waarvan u de constitutie kan vinden via de link www.rglb.net . […]

Hoe Vrijmetselaar worden

Hoe Vrijmetselaar worden? Gemakkelijk is natuurlijk als u zelf niet de eerste stap moet zetten: een buurman, vriend of collega vertelt u in alle vertrouwen dat hij vrijmetselaar is en vermoedt dat vrijmetselarij ook iets voor u zou kunnen zijn. […]

Het Geheim

Het Geheim Sommige buitenstanders zien de vrijmetselarij nog altijd als een occulte en geheimzinnige organisatie die er naar streeft invloed uit te oefenen op de politiek, de maatschappij of de overheid. Anderen zien loges dan weer als nesten van samenzweerders, […]

Een Initiatieke Orde

Een Initiatieke Orde De vrijmetselarij is een initiatieke orde. Dat betekent dat je eerst ingewijd moet worden, vooraleer je aan de zittingen kan deelnemen. Bij de maçonnieke initiatie gaat het niet zozeer over een overdracht van kennis, maar veeleer over […]

De Opperbouwmeester van het Heelal

De Opperbouwmeester van het Heelal  Met respect voor alle godsdiensten en geloofsovertuigingen arbeidt de reguliere vrijmetselarij ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal. Zo noemen reguliere vrijmetselaars het Opperwezen dat de spiritualiteit van de reguliere vrijmetselarij beheerst. Ieder lid […]

De Maçonnieke Werkplaats

De Maçonnieke Werkplaats Om te ‘arbeiden’ komen een aantal vrijmetselaars geregeld samen in hun loge. Het is als een ‘werkplaats’, maar dan om rituele plechtigheden uit te voeren. In opeenvolgende initiaties gaan ze van de ene naar de volgende graad […]

Broederlijkheid en Verdraagzaamheid

Broederlijkheid en Verdraagzaamheid Wat de vrijmetselarij ondersteunt is de broederschap: de bevoorrechte band die alle leden onderling verenigt. Door de gedeelde ervaring van de symboliek en ritualen en het algemeen verlangen om een hechte gemeenschap te vormen, is de vrijmetselaar […]